Dyżury przedstawicieli organizacji pacjentów w dniach 2-27 sierpnia br.

2

„Łączy nas pacjent” to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów. W ramach projektu, na bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta, specjaliści z poszczególnych organizacji wraz z ekspertami Rzecznika udzielają telefonicznych porad, informacji oraz wsparcia dotyczącego określonych chorób. Dyżury odbywają się cyklicznie każdego miesiąca, począwszy od 6 marca br.

Chcielibyśmy, aby jak największa grupa pacjentów oraz osób zainteresowanych tematyką udzielanych porad miała możliwość konsultacji z ekspertami, stąd nasza prośba do Państwa o rozpowszechnienie tych informacji.

W sierpniu br. na infolinii Rzecznika Praw Pacjenta będą dyżurować następujące organizacje:

2 sierpnia (czwartek) – 11:00 – 14:00 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Zakres prowadzonych porad:

ü  udzielanie porad i przekazywanie informacji dotyczących organizacji procesu diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych;

ü  pomoc i wsparcie pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich;

ü  informowanie o możliwości uzyskania pomocy psychoonkologicznej.

3 sierpnia (piątek) – 12:00 – 14:00 Fundacja Urszuli Jaworskiej

Zakres prowadzonych porad:

ü  System dawstwa szpiku w Polsce i świecie.

ü  Przeszczepy szpiku, metody pobierania komórek macierzystych od dawców. Zalety i zagrożenia tej metody leczenia.

ü  Jak zostać dawcą szpiku.

ü  Przeciwskazania do bycia dawcą (np. tatuaże, pobyt w więzieniu, choroby zakaźne itp.).

ü  Aspekty prawne dawstwa szpiku.

ü  Subkonta dla pacjentów. Zbieranie pieniędzy na leczenie.

ü  Choroby nowotworowe w szczególności nowotwory krwi, metody leczenia (ogólnie), życie z chorobą, pomoc fundacji dla pacjentów.

8 sierpnia (środa) – 8:00 – 12:00 Fundacja STOMAlife

Zakres prowadzonych porad:

ü  poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stomią zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci;

ü  poradnictwo dla stomików i ich opiekunów oraz członków rodzin.

9 sierpnia (czwartek) – 10:00 – 12:00 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Zakres prowadzonych porad:

ü  informacje o objawach, diagnostyce, sposobach leczenia i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym;

ü  informacje o ośrodkach leczenia SM w Polsce;

ü  wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, ich rodzin i bliskich.

10 sierpnia (piątek) – 12:00 – 14:00 Fundacja Urszuli Jaworskiej

Zakres prowadzonych porad:

ü  Przekazywanie wiedzy związanej z zakażeniem HCV

ü  Informowanie o możliwościach leczenia i ścieżkach diagnostyki

ü  Informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia w organizacjach pacjentów

14 sierpnia (wtorek) – 11:30 – 14:30 Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti

Zakres prowadzonych porad:

ü  informowanie czym jest NTM;

ü  popularyzacja wiedzy na temat metod diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu;

ü  wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin.

 

14 sierpnia (wtorek) – 17:00 – 19:00 Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA

Zakres prowadzonych porad:

ü  jak rozumieć  zmiany w zachowaniu osób starszych;

ü  co robić gdy bliscy tracą pamięć;

ü  jak rozmawiać z osobami starszymi, w tym z osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci i choroby neurodegeneracyjne (ch. Alzheimera);

ü  jak podtrzymać sprawność umysłową i samodzielność podopiecznych;

ü  jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą opiece, zwłaszcza opiece nad osobą bliską.

21 sierpnia (wtorek) – 10:00 – 16:00 Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę

dyżur w godzinach 10:00 – 14:00 Dagmara Samselska

14:00 – 16:00 Agnieszka Bartczak

ü  Informowanie czym jest łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów

ü  Informowanie o prawach i obowiązkach osób chorujących na łuszczycę i ŁZS

ü  Pomoc psychologiczna (głównie dla pacjentów z problemami dermatologicznymi – łuszczyca, atopowe zapalenia skóry, trądzik, pokrzywka, itd.).

27 sierpnia (poniedziałek) – 10:00 – 14:00 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

ü  Informowanie i edukowanie w zakresie opieki medycznej i terapii dzieci chorych na padaczkę, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Więcej informacji o osobach dyżurujących oraz grafik z dyżurami przedstawicieli organizacji pacjentów znajduje się na naszej stronie internetowej:

http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

Beznazwy-2

Wszystkie zainteresowane osoby  mogą zadzwonić na numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590, gdzie zostaną połączeni z przedstawicielem organizacji pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od tego czasu nie funkcjonuje tzw. „Karta Praw Pacjenta”.

Katalog praw pacjenta określony w ww. ustawie obejmuje prawo pacjenta do: świadczeń zdrowotnych; informacji; zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; tajemnicy informacji z związanych z pacjentem; wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; poszanowania intymności i godności pacjenta; dokumentacji medycznej; zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza; poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; opieki duszpasterskiej; przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W dniu 27 października 2017 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, z dniem 30 października 2017 r. powołała na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca. Pierwszym Rzecznikiem Praw Pacjenta była pani Krystyna Barbara Kozłowska (od 2 października 2009 r. do 27 października 2017 r.).

Do głównych zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy ochrona praw zarówno indywidualnego pacjenta jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

Swoje zadania Rzecznik wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którego siedziba mieści się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie. Pracownicy Biura na bieżąco przekazują osobom zainteresowanym informacje o prawach pacjenta, właściwych działaniach, jakie należy podjąć w określonej sytuacji oraz przysługujących środkach prawnych. Łatwo dostępną i niesformalizowaną formę kontaktu umożliwia ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.

Pracownikami Biura są także Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy swoją funkcję pełnią w niektórych szpitalach psychiatrycznych na terenie naszego kraju. Zostali oni powołani ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Do zadań Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w klinikach, szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, sanatoriach dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także podmiotach leczniczych sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową. Ochrona ta realizowana jest zarówno poprzez pomoc pacjentom w dochodzeniu ich praw oraz wyjaśnianiu skarg i wniosków, jak również współpracę z ich rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym.

 

Małgorzata Duda

 

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa

www.rpp.gov.pl

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *