Radwanki: Głodzone i zaniedbane zwierzęta odebrane

ToresTrzy zaniedbane i głodzone psy oraz trzy koty zostały odebrane właścicielom z gospodarstwa we wsi Radwanki, niedaleko Margonina, woj. wielkopolskie. W sprawie obecnie toczy się postępowanie prokuratorskie. Zarazem trwa wyjaśnianie, dlaczego interwencji, mimo jej trzykrotnego zgłaszania, nie podjęły się miejscowe służby – ani TOZ, ani policja, ani straż gminna.

Interwencje podejmowane przez inspektorów fundacji pomagającym zwierzętom rzadko należą do łatwych. Zwykle te osoby, które są właścicielami zaniedbanych zwierząt, uważają, że wszystko jest w porządku. Oburzają się, gdy członkowie organizacji społecznych zabierają im zwierzęta. Krzyki, awantury, obelgi, groźby – to codzienność dla działających społecznie członków fundacji, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt. Teoretycznie, fundacje powinny być wspierane przez policję czy straż miejską. Zwykle ta współpraca układa się poprawnie. Jednak w niewielkich, wiejskich środowiskach, gdzie wszyscy się znają – sprawa się komplikuje. Policjanci i oprawcy zwierząt są sąsiadami czy kolegami ze szkoły… Tak właśnie było w przypadku poniższej interwencji.

Jedna z mieszkanek wsi Radwanki, niedaleko Margonina, woj. wielkopolskie, od dłuższego czasu obserwowała cierpienie trzech psów i kilku kotów w jednym z gospodarstw. Próbowała pomóc zwierzętom, ukradkiem dokarmiając je, przerzucając karmę przez płot. Po licznych interwencjach TOZ-u i Straży Miejskiej w Margoninie, najwyraźniej niezadowolony właściciel przeniósł boks jednego z najbardziej zagłodzonych psów w inną część posesji, gdzie kobieta nie miała już dostępu. Inspektor TOZ Kłecko oraz strażnik miejski – komendant Katarzyna Kurnik wraz z policjantem z Komisariatu Policji w Margoninie jednak nie stwierdzili zaniedbań. Dramat zwierząt trwał dalej. Mieszkanka Radwanek nie poddała się i postanowiła poszukać pomocy spoza jej miejsca zamieszkania. Skontaktowała się z Fundacją Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane Inspektorat Poznań. Fundacja, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, natychmiast podjęła działania.

Relacja wolontariuszki

– Pies znajdował się w miejscowości Radwanki – Margonin, funkcjonariusze trzykrotnie wzywani byli do interwencji, jednak nie odebrali psa i nie zauważyli, że na terenie posesji znajdują się także skrajnie zagłodzone koty i do tej pory utrzymują, że odebrane zwierzęta są w dobrym stanie i absolutnie nie rozumieją, dlaczego interwencja została podjęta. W toku interwencji okazało się, że właściciele z policjantem obecnym na interwencji mówią sobie na “ty” i są dobrymi znajomymi, a pani policjant, obecna podczas interwencji, bardziej rozczulała się nad panikującymi właścicielami zwierząt, którzy dowiedzieli się o karze, jaka im może grozić za doprowadzenie zwierząt do takiego stanu, za to los zwierząt był jej całkowicie obojętny. Po interwencji, w tym samym dniu, wieczorem odebrałam telefon od pani z TOZ-u, która przeprowadzała wcześniej interwencję wraz z policją i strażnikami miejskimi, w którym twierdziła, że jestem k**wą i idiotką, dlatego, że odebrałam interwencyjnie psa – opowiada zbulwersowana wolontariuszka Fundacji Mondo Cane.

Stanowisko TOZ

Zwróciliśmy się do TOZ z prośbą o komentarz w tej sprawie. W tytule maila napisaliśmy: „pijana i wulgarna pracownica TOZ – pytanie dziennikarskie”, chcieliśmy bowiem poznać prawdę o tej trudnej interwencji. Wiemy także, że TOZ jako organizacja prozwierzęca czyni bardzo dużo dobrego dla cierpiących i zaniedbanych zwierząt. Tym bardziej chcieliśmy się dowiedzieć, co się stało, że akurat w tej sprawie doszło do zaniedbania ze strony inspektora TOZ, jak wynika z relacji wolontariuszki Mondo Cane, którą przytoczyliśmy w pytaniu.

– Dziękujemy za informacje. Prosimy o kontakt z Prezesem Oddziału TOZ w Kłecku p. Reginą Sąndej  – Frankiewicz w celu bezpośredniej konsultacji przedmiotowej sprawy – odpowiedział nam Piotr Jaworski, Krajowy Inspektorat TOZ Warszawa.

To samo pytanie, wraz z przytoczoną relacją wolontariuszki, powtórzyliśmy wskazanej osobie z TOZ w Kłecku. Oto, co odpowiedziała nam prezes Oddziału TOZ  w Kłecku, nadzorująca pracę tej pani inspektor, która przeprowadziła interwencję w Radwankach (myląc zarazem najwyraźniej tytuł maila z tytułem artykułu prasowego, którego jeszcze nie było, gdyż dopiero byliśmy na etapie zbierania informacji):

„Jestem oburzona działaniami wolontariuszki, której  relację tutaj  przeczytałam. Nie rozumiem jakim prawem, ktoś  ma czelność pisać “pijana i wulgarna pracownica TOZ”, to oszczerstwo, które może być  materiałem do sądu o zniesławienie!  Sprawę w Radwankach zgodnie  z zasadami inspektoratu TOZ prowadziła inspektor  Kucner. W obecności policji i straży miejskiej inspektor Kucner sprawdziła warunki  bytowe psów i pouczyła właścicieli, jakie powinny  być  właściwe, dając termin do poprawy tychże warunków. w trakcie drugiej interwencji dopiero właściciel przyznał , że jest jeszcze jeden pies, tu także zaleciła poprawienie  warunków. Właściciel obiecał, że warunki poprawi, w wyznaczonym przez inspektora terminie. Działamy w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt. Nie było podstaw( zgodnie  z art. 7. ust. 3. w/w ustawy), by któregokolwiek psa zabrać. Natomiast działająca pod wpływem emocji  wolontariuszka, która  zapewne nie zna ustawy o ochronie zwierząt, przyjechała na posesję właściciela psów i  zabrała niezgodnie z prawem nie wszystkie, tylko jednego psa. Wolontariuszka , której  relacje są tu przedstawione nie poinformowała  burmistrza o fakcie odebrania psa, co zgodnie z art. 7. ust. 3 ustawy o ochronie  zwierząt powinna była zrobić  niezwłocznie! Sprawę  kradzieży psa przez  wolontariuszkę bada Policja w Margoninie. TOZ  nie podejmie żadnych czynności  wobec inspektor  Mirosławy Kucner, która jest wieloletnim oddanym walce w obronie zwierząt inspektorem. Konfabulacje wolontariuszki niewiadomej  mi  organizacji i nieuzasadnione oszczerstwa, świadczą jedynie o braku  profesjonalizmu  i  ignorancji. Z relacji  wolontariuszki nie wynika, żeby inspektor  Kucner  była pijana, proszę  zatem o informację, kto ośmielił się  użyć  takiego  stwierdzenia. Dlaczego w tytule  jest  napisane “Pijana i wulgarna  pracownica TOZ”. Jeśli  chodzi o kota, to w trakcie 2 przeprowadzonych interwencji, w których  nasz inspektor  skupił  się na psach, nie zauważył kota, którego  zabrała wolontariuszka” – napisała w mailu prezes Oddziału TOZ  w Kłecku, inspektor  Regina Sądej-Frankiewicz  /mail cytowany  w wersji oryginalnej, bez ingerencji redakcyjnych/.

Powyższego maila przesłaliśmy także do wiadomości do Krajowego Inspektoratu TOZ Warszawa.

Wyjaśnienia policji

“Policjanci KP w Margoninie w dniu 17 stycznia przeprowadzili  interwencję w miejscowości Radwanki. Powodem interwencji było anonimowe zgłoszenie Oficerowi Dyżurnemu KPP w Chodzieży, dotyczące prawdopodobnego zabicia psa przez właściciela jednej z posesji. Kiedy policjanci przybyli na miejsce zastali panią Komendant Straży Miejskiej w Margoninie oraz pracowników Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kłecku. Na posesji znajdowały się trzy psy. Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przeprowadziła badanie zwierząt, w wyniku którego stwierdziła uchybienia w zakresie sprawowanej opieki, a następnie przekazała zalecenia właścicielowi, które powinien wykonać w terminie do 1 lutego (2 tygodnie) w celu poprawy warunków bytowych zwierząt. Zalecenia te obejmowały między innymi to, że zwierzęta powinny mieć stały dostęp do wody, zwiększenie ilości ściółki w budach, jak również konieczność obcięcia pazurów najmłodszemu ze zwierząt. Wszystkie przebadane zwierzęta posiadały aktualne książeczki szczepień. Z przeprowadzonego badania został sporządzony protokół pokontrolny, a zwierzęta pozostały pod opieką właściciela. Kolejną interwencję w tym samym miejscu policjanci KP Margonin podjęli w dniu 29 stycznia br. Zgłoszenie dotyczyło udzielenia asysty pracownikom Fundacji Mondo Cane podczas czynności związanych z odebraniem zwierzęcia właścicielowi. Po przyjeździe na miejsce policjanci wylegitymowali osoby znajdujące się na terenie posesji, wśród których oprócz właścicieli znajdowali się lekarz weterynarii, kobieta podająca się za adwokata oraz dwie osoby, podające się za wolontariuszy i miłośników zwierząt. Jak wynika z dokumentacji sporządzonej przez policjantów będących na miejscu interwencji, funkcjonariusze udzielili informacji osobom o podstawach podjętej interwencji, a następnie asystowali przy wykonywaniu czynności przez lekarza weterynarii. Przeprowadzone badanie dotyczyło trzech psów (przebadanych również podczas pierwszej kontroli, wobec których właściciel otrzymał zalecenia) oraz dwóch kotów, które przebywały na terenie posesji. Następnie wolontariusze Fundacji Mondo Cane na podstawie przeprowadzonego przez lekarza weterynarii badania odebrali właścicielowi jednego z psów, z uwagi na przypuszczenie, że mogło dojść do sytuacji znęcania się nad zwierzęciem. W odniesieniu do pozostałych przebadanych zwierząt to dwa psy pozostały na miejscu oraz właścicielowi przekazano zalecenia dotyczące czynności, mających na celu poprawę warunków bytowych. Ponadto lekarz weterynarii uzgodnił z właścicielem zwierząt, że zabierze jednego z przebadanych kotów, aby przeprowadzić zabieg sterylizacji zwierzęcia, które zostanie zwrócone za dwa tygodnie. Aktualnie w sprawie toczy się postępowanie przygotowawcze prowadzone w Komisariacie Policji w Margoninie. Policjanci sprawdzają, czy w związku z zaistniałą sytuacją nie doszło do popełnienia przestępstwa z Ustawy o ochronie zwierząt.  Mając na względzie wyżej opisany przebieg obydwu interwencji i działania podjęte przez policjantów w tej sprawie, trudno mówić o jakichkolwiek zaniedbaniach czy nieprawidłowościach ze strony funkcjonariuszy” – stanowisko policji przedstawiła podinsp. Iwona Liszczyńska, Zespół Prasowy KWP w Poznaniu.

– W sprawie prowadzone jest postępowanie pod nadzorem prokuratury, a o tym, czy komuś zostaną przedstawione zarzuty w tej sprawie zdecyduje zgromadzony materiał dowodowy. Jednakże z tym musimy poczekać do czasu zakończenia postępowania – poinformował sierż. sztab. Dariusz Szęfel, p.o. Rzecznika Prasowego KPP w Chodzieży.

Los zwierząt

Psy po odebraniu od właściciela, zostały wykąpane i odpchlone, wyleczone. Obcięto im pazury, gdyż były zbyt długie i uniemożliwiały swobodne poruszanie się. Dwa psy przebywają obecnie w domach tymczasowych, jeden w hoteliku dla zwierząt. Są już odkarmione, wysterylizowane i poddawane leczeniu. Jeden z psów i kot mają uszkodzone i połamane kły, które prawdopodobnie trzeba będzie usunąć, po konsultacji stomatologicznej weterynaryjnej zostanie podjęta decyzja odnośnie dalszego postępowania.

(wal, pewu)

Na zdjęciach: Zwierzęta zabrane z gospodarstwa, a potem jeden z psów – zaraz po interwencji oraz w domu tymczasowym.

16427513_1423921434285662_1862230090528335616_n 16425985_1423921387619000_5348246030605929905_n 16266188_1423921410952331_4801950761726995563_n 16298861_1423921340952338_8069700770395824146_n 16426000_1423921350952337_6750216530185516568_n 16265683_1423921374285668_3322627287535859173_n IMG_20170223_122228 IMG_20170227_130631

You may also like...

1 Response

  1. lokatorka pisze:

    To masakra, co się dzieje ze zwierzetami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *