ZUS: Ważne dla niepełnosprawnych

21 września nastąpi uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sygnatariuszami porozumienia będą dyrektorzy czterech oddziałów w Wielkopolsce i dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON.

ZUS Partnerem PFRON

Podstawowym celem porozumienia jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń, które będą służyć intensyfikacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poprzez upowszechnianie informacji o korzyściach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, rozwiązaniach prawnych oraz przywilejach. W ramach umowy, planowane są konsultacje w kontekście zapisów w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i Kodeksie pracy. Strony zobowiązują się także do wspólnych działań w zakresie organizacji konferencji, szkoleń  i warsztatów dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Pragną również podnosić kwalifikacje pracowników ZUS i PFRON w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych.

Porozumienie, które zostanie podpisane 21 września stanowi regionalną odpowiedź wielkopolskich oddziałów na porozumienie podpisane w maju br. pomiędzy ZUS i PFRON na gruncie ogólnopolskim.

Zapowiedzią współpracy były już wcześniej podejmowane przez obie instytucje działania, takie jak konferencja „Szansa – potencjał – możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych” – która odbyła się w marcu tego roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, czy konferencja „Zatrudnienie w administracji publicznej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych”, która miała miejsce w czerwcu br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas tej konferencji przedstawiono prezentacje dotyczące trzech pilotażowych programów PFRON: Stabilne Zatrudnienie, Absolwent, Praca – Integracja.
W ostatnich dniach w II Oddziale ZUS w Poznaniu odbyła się natomiast debata ekspercka
nt. „Przedsiębiorco nie bój się niepełnosprawnych”.

Uroczyste podpisania odbędzie się 21 września 2017 r.

ZUS i PFRON przeciw wykluczeniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Fundusz dodatkowo sfinansuje dostosowanie stanowisk pracy w ZUS do potrzeb niepełnosprawnych, co pozwoli Zakładowi zwiększyć zatrudnienie tej grupy osób.

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska oraz Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRON podpisali dwa niezwykle istotne społecznie porozumienia. Pierwsze o współpracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, a drugie – o  wsparciu finansowym dla ZUS w związku z planami zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Porozumienie o współpracy podpisane zostało pod auspicjami Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

- Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Naszym naturalnym sojusznikiem jest administracja i instytucje publiczne, które ze względu na społeczną siłę oddziaływania powinny być liderami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mówi Robert Kwiatkowski, Prezes Funduszu.

Porozumienie o współpracy między ZUS a PFRON przewiduje przede wszystkim promocję kompleksowej rehabilitacji wśród osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także wprowadzeniu w życie narzędzi, które posłużą tworzeniu warunków do powrotu do pracy osobom niepełnosprawnym i utrzymaniu się na tym rynku. Obie strony deklarują też prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych służących aktywizacji niepełnosprawnych. Drugie z porozumień jest pierwszym widocznym efektem współpracy pomiędzy obydwiema instytucjami. W ramach realizowanego przez Fundusz programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych.

- Osoby niepełnosprawne to pełnosprawni pracownicy. Musimy wykorzystać w Zakładzie potencjał i doświadczenie tych osób, tym bardziej, że niejednokrotnie ten ich potencjał jest większy niż osób pełnosprawnych. Chcemy by Zakład był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ramach programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” ZUS może liczyć na dofinansowanie jednego miejsca pracy osoby niepełnosprawnej do kwoty 18 tys. zł. Celem ZUS jest dojście w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do pułapu 6 proc. wszystkich zatrudnionych w Zakładzie.

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *